Změna majitele domeny .pl

Zmiana abonenta domeny .pl /Změna majitele .pl domény

 

Aby przekazać prawa do posługiwania się nazwą domeny .pl należy wypełnić dokument cesji dostępny, tutaj prosimy o jego wydrukowanie, opieczętowanie i podpisanie przez obydwie strony Po podpisaniu cesji prosimy o wysłanie jej na nasz adres tj:

AlphaNet Sp. z o.o.
41-200 Sosnowiec
al. Mireckiego 22

Osoba przejmująca domenę powinna zarejestrować się w naszym systemie, można to zrobić tutaj. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku domena zostanie przeniesiona do konta nowego abonenta jak również zostaną zaktualizowane dane w bazie WHOIS.

Uwaga: Jeśli cesja obejmuję więcej domen niż jedną, dokument musi być wypełniony dla każdej domeny z osobna.