Kdo může doménu registrovat a co je k tomu potřeba?

O registraci domény může požádat opravněný koncový uživatel telefonního čísla na našich stránkách.
Po uvedení všech nutných informací k registraci ENUM domény bude uživatel formou emailové zprávy požádán o tzv. validaci.