Jak lze jednoduše ověřovat stav domén v našich webových formulářích?

Na následujícím URL je připravena jednoduchá ověřovací aplikace přesně pro tyto účely.

 http://www.domainmaster.cz/app/chkdomain.php/xxxxx
 

kde xxxx je požadovaná doména, např:

 http://www.domainmaster.cz/app/chkdomain.php/domainmaster.cz
 

Aplikace vrací tento výstup:

 STAT: available
 STAT: registered
 STAT: not available
 ERROR: chybova zprava
 

Poznámka: Stav STAT: not available je uplatňován pouze u kontroly dostupnosti .eu domén. Tato hodnota je shodná jak pro domény které byly úspěšně zaregistrovány, tak i pro ty, u kterých dosud probíhá řízení (APPLICATION PENDING).

Pro registrované .cz domény je dále možné touto službou zjišťovat i datum expirace. Do URL je nutné doplnit následující parametr.

 http://www.domainmaster.cz/app/chkdomain.php/show_expiry_date=yes/domainmaster.cz
 

Výstup bude vypadat následovně:

 STAT: registered
 EXPIRY_DATE: 2007-08-24
 

Služba je chráněna před zneužitím a připouští nejvýše 60 dotazů za minutu (z celého internetu). V případě, že dojde k překročeni tohoto limitu, bude vráceno následující:

 ERROR: service overloaded
 

Efektivnější způsob ověřování dostupnosti domén nabízí on-line rozhraní Master Api. S jeho pomocí je možné hromadně prověřit najednou až 50 domén s koncovkami .cz, .eu, .com, .net, .org, .biz, .info a .name.